Členství - Dog PULLER Klub

Jak se stát členem

 • vyplňte přihlášku a odešlete skrz níže uvedený formulář
 • vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky, členství podléhá schválení výkonného výboru Klubu
 • uhraďte členský příspěvek na účet Dog Puller Klub ČR, z.s.
 • výše členských příspěvků na kalendářní rok činí pro člena do 18 let 300 Kč a 600 Kč pro člena nad 18 let
 • noví členové jsou povinni uhradit členský poplatek, zápisné, vystavení výkonnostní knížky pro psa (dohromady 750 Kč při zápisu jednoho psa).

Výhody členství

 • možnost podílet se na rozvoji sportu Dog Puller v ČR
 • nižší startovné na oficiální akcích Dog Puller Klub ČR, z.s.
 • až 15% sleva na Puller a další velkoobchodní sortiment od partnera Klubu - Rebel Dog
 • možnost účasti na MS
 • možnost pořádání oficiálních závodů Dog Puller Klub ČR, z.s.
 • podpora při pořádání závodů
 • možnost prezentovat své aktivity spojené se sportem Dog Puller na stránkách Klubu, Facebookové stránce a Instagramu Dog Puller ČR

Práva a povinnosti člena

 • právo účastnit se členských schůzí Klubu
 • právo hlasovat, volit a být volen do volitelných orgánů Klubu
 • právo účastnit se akcí pořádaných Klubem
 • povinnost dodržovat a plnit Stanovy Klubu, příslušné řády a usnesení výboru
 • povinnost oznamovat výboru Klubu všechny změny související s členstvím v Klubu

Ceník - Dog PULLER Klub

Ceník je platný od 1. 1. 2019

Roční členský příspěvek se skládá z těchto částí: 

 • členský poplatek
 • zápisné (při vstupu do Klubu)
 • výkonnostní knížka (pro každého psa)

Platbu v celkové výši posílejte na účet Klubu u Fio Banky č. ú.: 2101478387/2010.
Jako Variabilní symbol použijte telefonní číslo vyplněné ve vaší přihlášce.

Členský poplatek

(1 rok - od 1. 1. do 31. 12.)

600 Kč

Členský poplatek děti

děti do 15 let (1 rok - od 1. 1. do 31. 12.)

300 Kč

Zápisné

100 Kč

Výkonostní knížka (1 pes)

50 Kč

V případě ukončení členství v průběhu roku se členský poplatek nevrací . 
Platnost členství zaniká neuhrazením poplatků nejpozději do 31. 12. předchozího roku.
Členství je vždy platné od 1. 1. daného roku do 31. 12. téhož roku, pokud není ukončeno z jiného důvodu.


Přihláška - Dog PULLER Klub

Přihlašuji se tímto ke členství v Dog Puller Klub ČR, z.s. (dále jen "Klub") a zavazuji se dodržovat řády a směrnice klubem vydané. Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, a pod.) v databázi. Souhlasím, aby uvedená data sloužila jako podklady pro činnost Dog Puller Klub ČR a s jejich zveřejněním v souvislosti s činností Klubu, včetně zveřejnění na internetových stránkách Klubu. Dále souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.). *

Pokud je vám v době přihlášení méně, než 18 let, uveďte zde jméno a datum narození zákonného zástupce, který tímto souhlasí s vaším vstupem do Klubu.