Puller RUNNING

Při závodech i tréninku se vždy začíná disciplínou Running, aby se pes rozběhal a prohřál si svaly před Jumpimgem.
V Puller RUNNING se soutěží v uchopování kruhu za běhu. Nejdůležitější je, aby psovod házel kruh správně - POZOR - nehází se jako frisbee, ale kolmo k zemi, aby se kutálel.

 • závodní pole má 10 x 30 metrů, je rozděleno na 3 části po 10m
 • střední pole je startovní zóna, krajní pole jsou running zóny a za nimi je prostor pro chytání Pulleru (catching zóna), která není vyznačená
 • disciplína trvá 90 vteřin
 • používají se dva Puller kruhy

Soutěžící tým (pes a psovod) nastoupí do střední startovací zóny o velikosti 10 x 10 metrů. Časomíra je spuštěna ve chvíli, kdy dá majitel znamení dvěma údery Pullery o sebe.

 • úkolem psa je chytat pohybující se Puller střídavě na obou stranách soutěžního pole
 • úkolem psovoda je hodit Puller tak, aby jej pes chytil ještě v pohybu, ale až za hranicí 10m running zóny
 • pes musí přinést Puller zpět do startovní zóny, kde jej pouští na zem nebo předá psovodovi
 • když je pes s Pullerem v startovní zóně, může psovod hodit druhý Puller na opačnou stranu, tedy ve směru běhu vracejícího se psa (lze hodit i před vběhnutím do startovní zóny, ale pes musí pustit Puller, který přináší až ve startovní zóně)
 • psovod musí střídat strany házení Pulleru i oba Puller kruhy
 • psovod smí mít ve startovním poli pouze dva Puller kruhy
 • tým se snaží získat co nejvíce bodů

Bodování Puller RUNNING

Soutěžící získává 1 bod splněním všech těchto podmínek při jednom hodu:

 • uchopení Pulleru za 10m hranicí running zóny
 • chycení Pulleru v pohybu (neplatí v kategorii PUPPIES)
 • puštění (předání) Pulleru ve startovní zóně

Kompletní pravidla hodnocení disciplíny Puller RUNNING najdete na stránce Pravidla. 

Puller JUMPING

  V Puller JUMPINGU se soutěží ve skákání z kruhu na kruh. Základem pro trénink skoků (výskoků) je opět použití obou kruhů. Cílem pro psa není získat kruh, ale uchopit jej ve výskoku, po dopadu pustit a vyskočit pro druhý kruh.

  • závodní pole má 10 x 10 metrů
  • disciplína trvá 90 vteřin
  • používají se dva Puller kruhy

  Soutěžící tým (pes a psovod) nastoupí do označeného pole velikosti 10 x 10 metrů. Časomíra je spuštěna ve chvíli, kdy dá majitel znamení dvěma údery Pullery o sebe.

 • úkolem psa je chytat Puller ve výskoku se dvěma nebo všemi čtyřmi tlapkami nad zemí s dopadem horizontálně (nejlépe na všechny čtyři)
 • úkolem psovoda je správně nastavit Puller ve výšce a motivovat psa ke střídavému pouštění a vyskakování pro Puller
 • oba Pullery se musí střídat
 • psovod musí držet Puller v ruce v momentě chycení psem
 • pouštění Pulleru je možné až po uchopení do tlamy (v závislosti na pracovní technice může Puller pustit i psovod)
 • tým se snaží dosáhnout co největšího počtu chycení Pulleru ve výskoku 

Na videu z 25. 9. 2016 vidíte disciplínu Puller JUMPING v podání týmu, který tímto výkonem dosáhl rekordu získaných bodů. 

Bodování Puller JUMPING

 • uchopení Pulleru ve výskoku se všemi čtyřmi nohami nad zemí - 2 body
 • uchopení Pullerujen ve výskoku jen s předními nohami nad zemí - 1 bod
 • uchopení se všemi nohami na zemi - 0 bodů
 • neuchopení Pulleru - 0 bodů
 • přešlap psa nebo psovoda - mínus 1 bod

Kompletní pravidla hodnocení disciplíny Puller JUMPING najdete na stránce Pravidla.