Jak se stát

Rozhodčí Dog Puller Klub ČR, z.s.
Rozhodčí Dog Puller Klub ČR, z.s. je oprávněn posuzovat pouze závody klubu v rámci ČR


Rozhodčí světové federace Dog Puller
Licence rozhodčích pod hlavičkou světové federace Dog Puller je možno získat při workshopech za účasti prezidentky Světové federace Dog Puller. Zájemce z řad rozhodčích Dog Puller Klubu ČR, z.s. může vyplnit formuláře níže.


Trenér
Oficiální trenérský kurz Dog Puller Klub ČR se koná v případě zájmu i několikrát do roka a je rozdělen na dvě etapy:

  1. etapa - cílem první etapy je podat základ první pomoci a péče o psí sportovce pro budoucí trenéry, kteří by měli být schopni poskytnout účastníkovi tréninku v případě potřeby první pomoc a předat svým sveřencům informace o tom, jak připravit psa na fyzickou aktivitu a pečovat o něj po fyzické aktivitě. Kurz první pomoci je zakončen teoretickým testem.
  2. etapa - cílem druhé etapy je podat teoretický základ k vedení tréninku Dog Puller a prověření schopností budoucího trenéra. Praktická zkouška s vlastním psem bude obsahovat cviky základní ovladatelnosti a poslušnosti s využitím Pulleru (přivolání, odvolání od Puller, odložení, ...)

Úspěšným absolventům Kurzu Trenér Dog Puller bude udělena licence trenéra pod hlavičkou Dog Puller Klub ČR, z.s., která absolventa opravňuje k pořádání oficiálních lekcích Dog Puller pod záštitou klubu.

Aktuální vypsané termíny, místo konání a další informace najdete v kalendáři událostí.

Trenérský kurz je nezbytnou součástí vedení soukromých lekcí Dog Puller vedených oficiálně pod hlavičkou Dog Puller Klub ČR, z.s.

Absolventi trenérského kurzu mají možnost propagace tréninků na Facebooku, Instagramu a webových stránkách Dog Puller ČR.

V případě zájmu o individuální trenérský kurz mimo vypsané termíny nás kontaktujte na puller@puller.cz.