9. 2. 2019 - Členská schůze Dog Puller Klub ČR, z.s.

29.01.2019

1. Členská schůze Dog Puller ČR, z.s.
První část schůze bude veřejná pro všechny zájemce o členství v Dog Puller Klub ČR z.s. druhá část bude určena pouze členům. Členem klubu se můžete stát přímo na místě.

Místo konání: Pesopark, Podlesek 2, Praha

Začátek schůze: 10:00
Předpokládaný konec schůze: 12:00

Program:
*Veřejná část*
Zahájení schůze
Úvod, seznámení s plánem schůze
Představení klubu a jeho činnosti, plán rozvoje klubu
Diskuze

Přestávka, registrace nových členů

*Členská část*
Představení vedení klubu
Volba mandátové komise
Plán klubu na rok 2019
Diskuze
Zpráva mandátové komise
Závěr

Na členské schůzi se bude vydávat trvalá výkonnostní knížka a bude možný přepis z dočasné výkonnostní knížky a výsledky a dopsání výsledků z MS 2018.